ภาวะเครียดหลังคลอด: สู้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างไร?

รับมือภาวะ 'ซึมเศร้าหลังคลอด' อาการที่คนเป็นแม่ต้องเผชิญ  | workpointTODAY

ภาวะ เครียด หลัง คลอด ภาวะเครียดหลังคลอด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลังจากคลอดเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของแม่ ภาวะเครียดหลังคลอดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่อาจกระทบกับสภาวะความเครียดของแม่ และภาวะเครียดที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดูแลเด็กแรกเกิดด้วย องค์ประกอบของภาวะเครียดหลังคลอด ภาวะเครียดหลังคลอดมีองค์ประกอบหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดภาวะเครียดในแม่ องค์ประกอบดังกล่าวได้แก่ 1. อารมณ์: อารมณ์ของแม่หลังคลอดอาจไม่สมดุล อาจมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อาจรู้สึกเศร้าหรือไม่มีความสุข นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์กระตือรือร้น กังวล หรือโมโหดในบางกรณี 2. สภาวะทางร่างกาย: ภาวะเครียดหลังคลอดอาจมีสภาวะทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย มึนงง หน้ามืด หรืออาจมีการท้องเสียหรือท้องผูกได้ 3. ปัจจัยเสี่ยง: ปัจจัยที่เสี่ยงที่สุดในการเกิดภาวะเครียดหลังคลอดคือ ปัจจัยทางสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายและความสามารถในการหมักเมือกหลังคลอด ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะปกติได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เสี่ยงอื่น ๆ เช่น ประสบการณ์การคลอดที่ยากลำบาก การคลอดด้วยการผ่าตัด ความสามารถในการรับมือกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยเชิงบุคลิกของแม่ ตัวชี้วัดและการวินิจฉัยภาวะเครียดหลังคลอด การวินิจฉัยภาวะเครียดหลังคลอดทำได้โดยใช้ตัวชี้วัดทางจิตสังคมและกลุ่มคำถามที่ช่วยบ่งชี้ถึงการเป็นภาวะเครียดหลังคลอดของแม่ เช่น แบบทดสอบโรคซึมเศร้าหลังคลอด (Postnatal Depression Scale – EPDS) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการวินิจฉัยภาวะเครียดหลังคลอดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการการสัมภาษณ์หรือการประเมินโรคมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อให้มีการวินิจฉัยที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเครียดหลังคลอด … Đọc tiếp