แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง: ควบคุมและการจัดการโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่

เคล็ดลับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์  เทคนิคที่ต้องรู้ก่อนไปสัมภาษณ์ในวิจัย-วิทยานิพนธ์/ผศ.ดร.อาภา

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือทางวิจัยที่รวดเร็วและมีความหลากหลาย เพื่อศึกษาเรื่องยากที่สัมภาษณ์ชั้นกลาง-สูง การใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการวิจัยมีความสำคัญอันเนื่องมาจากความสามารถในการสะท้อนความซับซ้อนและความหลากหลายของประสบการณ์และความคิดของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ และให้ข้อมูลที่ละเอียดอีกด้วย ความสำคัญของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการวิจัย การวิจัยสิ่งต่างๆ เช่น นักศึกษาหรือนักวิจัยอาจมีความต้องการตรวจสอบความคิดเห็น ความคุ้นเคย หรือประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเผชิญกับความหลากหลายของเรื่องพวกนี้ ดังนั้น แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจึงมีความสำคัญในการทำความรู้จักและเข้าใจประสบการณ์แต่ละบุคคลในลักษณะที่หลากหลาย ลักษณะส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1. ไดอะแกรมเปิด (Opening Bracket) – ส่วนแรกของแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการเริ่มต้นสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น เปิดพูดเรื่องหรือชี้แนะถึงเรื่องที่จะถามหรือตั้งคำถามเบื้องต้นเช่น “ขอให้คุณบอกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนี้” 2. แต่ละองคฺ์กริเลียนกริดกลาง (Major Grid Pivot) – ส่วนที่จะใช้ในการชักชวนและเปิดโอกาสให้ในการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ความต้องการ สุขสันต์หรือเสียใจ เพื่อให้สร้างสภาพใจที่ต่อรองได้เป็นอย่างดี 3. ไดอะแกรมปิด (Closing Bracket) – ส่วนสุดท้ายของแบบสัมภาษณ์ ใช้สรุปไดอะแกรมและปิดกับผู้ตอบ โดยการบอกขอบคุณ และตรวจสอบว่าได้รับความรู้ที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 1. วางเป้าหมาย – กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้างแบบสัมภาษณ์ … Đọc tiếp