Tổ 5 Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội

noithatnhimai@gmail.com – cuanhuaupvc.info@gmail.com

 • Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhi Mai - Nhà Thầu Thi Công Nội Thất Xây Dựng
 • Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhi Mai - Nhà Thầu Thi Công Nội Thất Xây Dựng
 • Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhi Mai - Nhà Thầu Thi Công Nội Thất Xây Dựng
 • Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhi Mai - Nhà Thầu Thi Công Nội Thất Xây Dựng

  Phụ kiện vách kính phòng tắm

  Thông tin chi tiết :

  1. Phụ kiện vách tắm kính vuông - vát - thẳng góc gồm có:
  - Kính: Được sử dụng bằng kính cường lực loại tiêu chuẩn 8-10-12mm

  - Bản lề 90 độ, 180 độ, 135 độ
  - Tay nắm: có nhiều kiểu tay nắm, thông dụng là tay nắm chữ L (bên ngoài có tay nằm ngang tiện dùng để vắt khăn tắm)
  - Định vị 90 độ: 
  - Bát (loại ɸ 19,22,25)
  - Khớp nối ( loại ɸ 19,22,25)
  - Sỏ ( loại ɸ 19,22,25)
  - Inox: Sử dụng inox SUS 304 ( loại ɸ 19, phi 22, phi 25)
  - Doăng chắn nước (doăng chữ H, doăng chữ F, doăng từ)
  - Chân đá chắn nước
  - Keo silicol ( A200,A300, …)

  Bản lề 180 độ
  Bản lề 90 độ

  tay nắm vách tắm kính
  Tay nắm chữ L ằm ngang tiện dùng để vắt khăn tắm

  định vị 90 độ
  Định vị 90 độ

  Bát inox
  Bát

  Khớp nối
  Khớp nối

  Sỏ inox
  Sỏ

  ống inox
  Inox: sử dụng inox SUS 304

  doăng từ chắn nước 90 độDoăng thương chữ hDoăng thương chữ F
  Doăng chắn nước

  2. Phụ kiện vách tắm kính trượt ray treo gồm có:
  + Bộ phụ kiện ray trượt:
      - Bộ phụ kiện trượt ray uốn.
      - Bộ phụ kiện trượt ray 10x30.
      - Bộ phụ kiện trượt ray 10x40.
      - Bộ phụ kiện trượt ray D25...
  + Ray trượt: Phụ kiện đồng bộ với bản lề 
  + Tay nắm: Tay nắm âm hoặc tay chữ 0 nhỏ
  + Doăng chắn nước (doăng tròn, doăng thường chữ F,)
  + Chân đá chắn nước
  + Keo silicol ( A200,A300,A500…)


  Bộ phụ kiện trượt
  ray 10x30
  Bộ phụ kiện trượt
  ray 10x40
  Bộ phụ kiện trượt
  ray uốn
  Bộ phụ kiện trượt
  ray inox D25
  Ray inox D25 Tay nắm Doăng ( tròn, F) Silicon

  Bình luận: